Khai Thị Về Việc Vãng Sanh Của Mẫu Thân PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

260 lượt xem


Bà Triệu Lượng Ngọc (Mẹ của Pháp Sư Định Hoằng) bế quan tịnh tu 3 năm bắt đầu từ ngày 1/1/2014 (ÂL TQ 2/12) và không sai một ngày, tức ngày 29/12/2016 (ÂL TQ 2/12) thì Bà vãng sanh Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
https://www.tinhkhongphapngu.net