Khai Thị Tại Giảng Đường Đạo Đức (Kỳ 50) HT Tịnh Không

524 lượt xemBÀI KHAI THỊ CỦA LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG
DÀNH CHO HỌC VIÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

Hôm nay tôi có duyên được cư sĩ Khang sắp xếp cho tiết mục này, tôi cũng rất hoan hỉ khi nhìn thấy giảng đường Đạo đức đa nguyên nơi đây, trên quốc tế, chúng ta đề xướng luân lý, đạo đức, nhân quả, có một số lãnh đạo quốc gia đã gặp tôi, điều mà mọi người quan tâm nhất là thế giới này có còn được hòa bình không? Suy nghĩ của tôi là phải dùng văn hóa truyền thống để cứu xã hội, để cứu quốc gia, để cứu thế giới. Lão tổ tiên nói với chúng ta rằng “Kiến quốc quân dân giáo học vi tiên” (Dựng nước quản dân dạy học đứng đầu), xây dựng phương pháp đúng đắn để quản lý một đất nước lớn như vậy, phải dùng cách nào? Lão tổ tiên cổ thánh tiên hiền đã nhắc nhở chúng ta, phải dùng việc dạy học, tất cả đều lấy việc giáo dục, dạy học làm ưu tiên. Vì vậy giảng đường Đạo đức là nơi rất cần thiết, nó có thể giúp chúng ta hoàn thành lý tưởng này. Trung Quốc, đặc biệt là các đồng bào Trung Quốc đối với văn hóa truyền thống của dân tộc mình nhất định phải học tập cho nghiêm túc.

[BÀI KHAI THỊ CỦA LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG
DÀNH CHO HỌC VIÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC]
Diễn giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không
Thời gian: 04/11/2018
Địa điểm: Giảng đường Đạo đức Chùa Cực Lạc Đài Nam
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn