Học Tập Văn Hóa Truyền Thống Như Thế Nào HT Tịnh Không

581 lượt xem


Hôm nay chủ đề chúng ta giảng là “Học tập văn hóa truyền thống như thế nào” Trên toàn thế giới, từ xưa đến nay thật sự đã khiến chúng ta nhận thức được, cảm nhận được cổ thánh tiên hiền lão tổ tiên chúng ta thật sự là có trí huệ có lý niệm, có phương pháp có hiệu quả, có kinh nghiệm
đời đời thế thế, truyền đến ngày nay đã 5000 năm rồi Đây là điều hy hữu khó gặp trên toàn thế giới những dân tộc của các quốc gia khác thì không có chỉ có Trung Quốc mới có trong Phật pháp Đại thừa của Ấn Độ cổ cũng có Chúng ta nên học tập ra sao? Lý niệm của giáo dục là nhất môn thâm nhập, trường kì huân tu mục đích là đắc định, đắc tam muội...

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn