Hoạt Hình Phật Đà Truyền Kỳ

The Legend of Buddha

1.725 lượt xem


Nếu không xem được video, bấm vào để xem


Full HD

480p

The Legend of Buddha Full HD

The Legend of Buddha 480p

Phim hoạt hình: Truyền Thuyết Về Đức Phật
Xuất xứ: Mỹ và Ấn Độ hợp tác
Người dịch: Tâm Dung và DPA
Người đọc: Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo

"The Legend of Buddha", the 2D Animation film by Pentamedia Graphics Ltd, had qualified for contention at Oscar Awards 2005 in the Best Animation Film category. Legend Of Buddha is a wonderful animated movie in Hindi. The journey of how Prince Siddharth Gautama became Buddha, The Enlightened One. The movie features spectacular animation technology to narrate the story of Buddha right from his childhood till the day he attains Nirvana.