Gợi Ý Về Văn Hóa Truyền Thống Dẫn Dắt Doanh Nghiệp Đi Về Hướng Thành Công CS Hồ Tiểu Lâm

938 lượt xem


Hôm nay vô cùng hoan hỉ, lại có thể đến với Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kong, tranh thủ cơ hội lần này có thể báo cáo với mọi người về việc học tập văn hóa truyền thống dân tộc, một số kinh nghiệm và cảm nhận đã thu được khi thực hiện “Đệ tử quy” trong doanh nghiệp. Sư phụ thượng nhân đã cho ra chủ đề này, gọi là “Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc - dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công”, thật ra gọi là gợi ý tôi cảm thấy hơi quá, tôi không có thành tích gì quá nhiều, chỉ là đã mò mẫm trong thời gian 3 năm rưỡi, có thể có một số kinh nghiệm và cảm nhận, có thể có một ít tham khảo dành cho mọi người.
Bản thân tôi học Phật đến nay đã được 3 năm rưỡi, thế nào là văn hóa truyền thống dân tộc? Tại sao chúng ta phải học tập - văn hóa truyền thống dân tộc? Học tập văn hóa truyền thống dân tộc như thế nào? Chỉ có mấy vấn đề này, tôi có một số cảm nhận. Tức là, có thể là tôi nói không đúng, cũng hy vọng mọi người có thể - phê bình, giúp đỡ tôi. Cảm nhận của bản thân tôi, tức là văn hóa truyền thống dân tộc - sở dĩ có hiệu quả, sở dĩ vĩ đại, tức là nằm ở chỗ nó nói với chúng ta, con người chúng ta có những lỗi lầm gì;
thứ hai, chúng ta sửa đổi những lỗi lầm này như thế nào; thứ ba, sau khi sửa đổi những lỗi lầm này, chúng ta sẽ có những cảnh giới gì.
Cho nên chúng ta học tập văn hóa truyền thống dân tộc, tức là phải đối chiếu với văn hóa truyền thống dân tộc để tìm ra những lỗi lầm trên bản thân mình, và y theo phương pháp mà văn hóa truyền thống dân tộc - đưa ra, gọi là pháp môn, tu chứng những sai lầm này, tiếp đó có được cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Đồng thời khi đang bước đi, - có thể đến những nơi tốt hơn, ví dụ như thế giới Tây phương Cực lạc..
Diễn giảng: Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm
Thời gian: 24/07/2010
Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kong
Chuyển ngữ: Minh Hải