Giáo Dục Gia Đình - Cái Gốc Của Thiên Hạ Thái Bình PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

744 lượt xem


Cái gốc của thiên hạ thái bình” sư phụ thượng nhân cũng đã nhắc đến, trong khi giảng kinh đã đem sách này đưa lên mà nói với mọi người, bảo mọi người đọc. Có mấy ai chịu đi đọc đâu? Cho nên chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của sư phụ thượng nhân, ngày nay phải đọc cho nghiêm túc, hy vọng mọi người chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phổ cập, cùng nhau thúc đẩy, hy vọng tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể học tập lời khai thị này. Trung Quốc có 1 tỉ mấy nhân khẩu, có nhiều gia đình như vậy, nếu như mỗi người có một quyển, vậy là tốt nhất. Bây giờ ai cũng quan tâm đến giáo dục gia đình, làm sao dạy dỗ con cái, chưa tìm được phương pháp, phương pháp chính là tại đây. Tốt nhất những người biết tiếng Anh chúng ta cũng cùng nhau đem bài văn này phiên dịch thành tiếng Anh, lưu thông toàn thế giới...

[CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH]
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 02/12/2012
Địa điểm: Thôn nghỉ mát Đại Đường Hồng Kong
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn