Giáo Dục Con Trẻ Trước Khi Đi Học (4-6 Tuổi) Cô Dương Thục Phân

660 lượt xemGIÁO DỤC TRƯỚC KHI ĐI HỌC CHO CON TRẺ TỪ 4-6 TUỔI

Lần trước chúng ta đã nhắc tới 0-3 tuổi phải nên giáo dục thế nào, khi con trẻ dần dần lớn lên, giai đoạn trước khi đi học chúng ta nên dạy các em thế nào. Trong việc giáo dục sinh hoạt chúng ta nên dẫn dắt các em như thế nào, người làm cha làm mẹ nên lấy thân làm mẫu ra sao, đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta coi tiếp, làm sao để dạy tốt con cái, giáo dục trước khi đi học từ 4-6 tuổi. Khi con chúng ta dần dần lớn lên, bắt đầu từ 4 tuổi, từ đủ 3 tuổi cho đến 4 tuổi, lúc này chúng ta phải hiểu tập tính, cá tính của con trẻ, lúc này con trẻ vô cùng hiếu học, chúng ta phải chọn lựa những chương trình học tập thật sự có ích cho con trẻ, chọn lựa những chương trình có thể giúp con trẻ đặt nền tảng phẩm đức và những hứng thú sở thích sau này.

[GIÁO DỤC CON TRẺ TRƯỚC KHI ĐI HỌC]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn