Giá Trị Đương Đại Của Việc Hoằng Dương Hán Học Thầy Thái Lễ Húc

596 lượt xemChư vị lãnh đạo đại học Wales tôn kính, chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ tỉ muội đến từ trong nước và nước ngoài, các đồng bào ngồi trước tivi, xin chào mọi người, A Di Đà Phật! Hôm nay Lễ Húc rất vinh hạnh có thể tham gia một buổi lễ lớn coi như là siêu việt thời đại này, con sông dài lịch sử 5000 năm của dân tộc Trung Hoa chúng ta, trọng tâm văn hóa của chúng ta là hiếu đạo, thông qua tế tổ để hoằng dương hiếu đạo, thông qua tế tổ để trưởng dưỡng tất cả hiếu tâm của con cháu Trung Hoa. Bởi vì biết ơn tổ tiên thì sẽ thương yêu tổ tiên, và tổ tiên 5000 năm đều sẽ biết ơn, tất nhiên không thể nào không biết ơn cha mẹ thân sinh trước mắt đã lau dọn từng chút phân từng chút tiểu nuôi chúng ta khôn lớn. Cho nên vì biết ơn tổ tiên, biết ơn cha mẹ, tự nhiên sẽ thương yêu tổ tiên của mình, thương yêu cha mẹ của mình. Đây chính là trí huệ thấu hiểu nhân tính của tổ tiên dân tộc Trung Hoa chúng ta, họ đã tìm được khởi điểm của tình thương, chính là “phụ tử hữu thân”, chính là hiếu đạo, và thông qua việc tế tổ mà đạt được sự giáo dục hiếu đạo, đây là trí huệ giáo dục cao độ của lão tổ tiên. Lần này đến với Anh quốc, đến với đại học Wales, cùng nhau tế lễ tổ tiên vạn họ của thế giới và của dân tộc Trung Hoa, đây là một cột mốc lịch sử vượt thời đại, tin là vào tương lai không lâu, hiếu đạo sẽ được hoằng dương đến cả thế giới. Tâm từ bi này của sư phụ thượng nhân, là hy vọng văn hóa Trung Hoa có thể tạo phước cho nhân loại toàn thế giới.

[GIÁ TRỊ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA VIỆC HOẰNG DƯƠNG HÁN HỌC]
Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: 03/07/2016
Địa điểm: Tòa nhà nghệ thuật trường Lampeter đại học Wales Trinity Saint David
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn