Gia Hòa Vạn Sự Hưng Thầy Thái Lễ Húc

893 lượt xem


Các vị trưởng bối, các bạn, xin chào mọi người. Lúc bắt đầu chúng ta hành lễ 3 cúc cung trước Thánh tượng Khổng Tử, thật ra đức hạnh của một người, cái gốc rễ quan trọng nhất là hiếu thân tôn sư. Một xã hội sở dĩ loạn lạc, căn nguyên cũng là loạn ở chỗ này, tức là “Hiếu kinh” đã nhắc tới “Yếu quân giả vô thượng”, không tôn trọng lãnh đạo của chính mình, không phục tùng trưởng quan của chính mình, luân lý của đoàn thể này sẽ loạn.
“Phi Thánh nhân giả vô pháp”, đối với những lời nói của Thánh Hiền nhân, cảm thấy đó là cặn bã vô ích, phê bình, thậm chí còn phá hoại nó, thì người đó không hiểu được những đạo lý làm người, thì sẽ vô pháp.
“Phi hiếu giả vô thân”. Chúng ta nhìn thấy các hiện tượng xã hội, lại nhìn vào Phu Tử, nhìn vào những câu kinh mà Thánh Hiền nhân đã để lại, sẽ cảm thấy chúng rất có trọng lượng.
Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử đã chỉ ra xã hội loạn là loạn ở chỗ nào?
Phi hiếu giả vô thân, ngay cả cha mẹ họ cũng bất hiếu, gia đình này sẽ không thể hòa hợp, không thể an định.
Phi Thánh nhân giả vô pháp, xã hội này đã đánh mất sự phán đoán thị phi thiện ác,
hình như người nói năng lớn tiếng, người có quyền lực, lời họ nói sẽ có trọng lượng,
sẽ biến thành tưởng đúng hóa sai.
Cho nên nếu như có thể tôn trọng cha mẹ, tôn trọng thầy cô, tôn trọng lãnh đạo,
thì rất nhiều vấn đề trong gia đình, đơn vị sẽ có thể giải quyết được. Bởi vậy Thánh nhân nhìn nhận sự việc, họ đều là giải quyết vấn đề từ cái căn bản, không phải từ cành ngọn.
Một em bé hai ba tuổi, khi em gặp những vấn đề tự mình không giải quyết được,
xin hỏi em sẽ tìm ai?
Quý vị chắc chắn sẽ nghe thấy em bé đó sẽ ngồi khóc, hơn nữa trong tiếng khóc của em, đều là “Mẹ, mẹ ơi”, gọi mẹ.
Có gọi cha không, cha, cha, có không? Có! Người cha này có trí huệ, em cũng sẽ gọi cha,
đều là tìm cha mẹ của mình.
Bây giờ chúng ta bình tâm lại,
khi một dân tộc xuất hiện vấn đề truyền thừa, xuất hiện vấn đề tiếp nối, thì lúc này dân tộc đó phải tìm ai?

Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: 13/03/2009
Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện nông dân Thiên Mẫu Đài Loan
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn