Đại Ý Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Thầy Chu Vịnh Sam

976 lượt xem


Các vị thầy cô, các vị học trưởng, xin chào mọi người! Hôm nay rất vinh hạnh được đến đây báo cáo với mọi người về đại ý của “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”. Trên thực tế, nội dung của “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” rất phong phú, chắc chắn không phải vài ba câu nói liền có thể báo cáo khái quát cho mọi người được, nhưng chúng ta chỉ nắm những điều trọng điểm, tổng cộng chúng ta có 4 tiếng đồng hồ, khoảng tầm chưa tới 4 tiếng đồng hồ, chỉ có thời gian trong 4 tiết học để báo cáo một cách đơn giản với mọi người.

[GIẢNG VỀ ĐẠI Ý "THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN"]
Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: 06/06/2017 – 07/06/2017
Địa điểm: Trung tâm giáo dục văn hóa chùa Cực Lạc
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com