Cùng Con Bước Vào Tuổi Thanh Xuân Cô Dương Thục Phân

622 lượt xem


CÙNG CON BƯỚC VÀO TUỔI THANH XUÂN

Chúng ta vừa mới xem xong, con trẻ khi mới lên học tiểu học, trên căn bản là không có chướng ngại gì lớn. Và sau khi bước vào tuổi thanh xuân, lúc này đối với phụ huynh mà nói thì khá là khổ sở, nếu như con trẻ luôn rất thuận lợi, trong thời thanh xuân không có gì gọi là phản nghịch, thì rất là an tâm, trong lúc này chúng ta nên quan tâm đến những điểm nào? Lúc nãy chúng ta vừa nói, ngoài việc học ra, chúng ta phải quan tâm đến tình hình kết giao giữa con trẻ và bạn bè, vì sao một em nhỏ lại rất dễ đọa lạc từ tuổi thanh thiếu niên? Tại sao rất dễ bị lệch lạc trong thời kì này? Đa phần đều là bị ảnh hưởng từ bạn bè của các em. Cho nên tình hình kết giao bạn bè của các em, cha mẹ phải nên nắm được. Có một số phương pháp chúng ta có thể làm thế này, phụ huynh của bạn bè con mình, chúng ta cố gắng trở thành bạn tốt với họ, trong thời kì thanh xuân, những người bạn này của con trẻ, tốt nhất là cha mẹ, cha mẹ hai bên đều phải nên biết nhau, có lợi ích gì không? Con trẻ đang làm những gì hai bên đều biết rõ, để đề phòng con trẻ trong lúc này bị đi về hướng lệch lạc, cho nên phụ huynh của con trẻ, chúng ta thỉnh thoảng có thể nói chuyện điện thoại, thậm chí hai gia đình có thể tương tác, qua lại một chút, tranh thủ quan tâm con trẻ, để tránh tình trạng lầm đường lạc lối.

[CÙNG CON BƯỚC VÀO TUỔI THANH XUÂN]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn