Chia Sẻ Về Trách Nhiệm Xã Hội Của Các Doanh Nghiệp - Doãn Lương Diễn Loại Khác

485 lượt xemLão pháp sư Tịnh Không, ân sư Vương Kim Bình, các vị khách quý và các bạn, tôi là người không có tư cách để nói về chủ đề này nhất, tôi cũng đã nghĩ đủ mọi cách để trì hoãn và từ chối việc này, nhưng vì không thể làm trái lời thầy, cho nên tôi đành làm theo. Vốn dĩ tôi nghĩ là sáng nay mình tìm một người đánh thế, tức là nhờ Đỗ Anh Tông ở Nam Sơn lên phát biểu, nhưng thầy giáo Vương của tôi không vừa lòng, thầy ấy nói “Đỗ Anh Tông không thể thay thế anh, chính anh phải lên phát biểu”, nên tôi sẽ đem một số trải nghiệm của mình để chia sẻ với quý vị một chút.

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn