Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Ấn Quang Đại Sư

848 lượt xem

   
   

-Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
-Giảo chánh: Minh Tiến & Huệ Trang