Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Đại Sư

736 lượt xem

   
   

- Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ
- Giảo duyệt: Minh Lập, Minh Tiến, Huệ Trang và Vạn Từ