"Hán Tự" Không Thể Không Học, Không Biết Chữ Không Được HT Tịnh Không

670 lượt xemHiện nay tôi đã tìm được mười mấy học viên, không nhiều, tôi khuyên họ, nói rõ ràng, nói tỏ tường sự việc này, khuyên mọi người phải thật phát tâm, cứu văn hóa truyền thống. Phải nghiêm túc học, phải hy sinh bản thân, chính mình phải học Khổng tử, cuộc sống có thể duy trì thì được rồi, ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà nhỏ chắn gió che mưa, là đủ rồi, buông xuống hết tất cả đời sống vinh hoa phú quý. Một đời làm gì? Làm giáo viên tiểu học, dạy Ngữ văn cho học sinh tiểu học. Niềm hy vọng chúng tôi đặt ở thế hệ sau, hy vọng thế hệ sau có thể phục hưng văn hóa truyền thống. Người thế hệ này phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, làm việc mà người khác không muốn làm, người ta truy cầu giàu có, truy cầu địa vị, chúng ta không truy cầu như vậy, mà truy cầu các em nhỏ biết được chữ Hán, đọc được Văn Ngôn Văn, chúng ta làm điều này, làm điều mà người khác không làm. Công đức này rất lớn, đã cứu văn hóa truyền thống, đã cứu quốc gia, đã cứu dân tộc, đã cứu toàn thế giới. Có thể không ai để ý đến, không có người biết quý vị. Chúng ta chỉ mong tương lai tìm được 30 đến 50 học viên, phải phát tâm này, đời này hy sinh phụng hiến. Đây là gì? Đây thật sự là Thánh nhân, Thần nhân. Mọi người đều sẽ biết quý vị, quen biết quý vị, tán thán quý vị, quý vị rất vĩ đại, đó là Thánh nhân; nếu mọi người không biết, thì quý vị là Thần nhân, còn cao hơn Thánh một bậc. Đừng uổng phí đời này, mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đem tất cả công đức ấy đều hồi hướng cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

[Trích "Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014"] (Tập 317)
Dịch giả: Thích Thiện Trang