TỨ THẬP HOA NGHIÊM KINH PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN PHẨM CÁT TƯỜNG VÂN TỲ KHEO CHƯƠNG 四十華嚴經 普賢行品 吉詳雲比丘章 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan Thời gian: Tháng 3 năm 1997 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang

1.695
/ 6
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip