TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng ngày 14/11/2008 Địa điểm: Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

6.150
/ 48
Đọc văn bản:
Nghe MP3

Xem Video