TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng ngày 14/11/2008 Địa điểm: Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

1.624


Đọc văn bản:

Nghe MP3

Xem Video