SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994 Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh, nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang

1.653
/ 1
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):