SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không
Giảng tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan, năm 1994
Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh, nhuận sắc: Minh Tiến & Huệ Trang