PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 佛說阿彌陀經要解講記 Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch kinh 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 Sa-môn Tây Hữu Ngẫu Ích Trí Húc chú giải vào đời Thanh 清西有沙門蕅益智旭解 Pháp sư Tịnh Không giảng thuật 淨空法師講述 Cư sĩ Lưu Thừa Phù ghi chép 劉承符居士記 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội năm 2006) Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ và Đức Phong

5.438
/ 9
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký 1 quyển trọn bộ
Video Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký