Nhận Thức Phật Giáo Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Đọc văn bản:


Nghe MP3

Xem Video