Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam tập 1 64kbps

4.784
Chuyện vãng sanh ở Việt nam
Tác giả: Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt
Nhà xuất bản: DPA
Người đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Kim Phượng

Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.
Zip