LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN (Nguyên tác: Phổ Hiền Đại Sĩ Hạnh Nguyện Đích Khải Thị) 普賢大士行願的啟示 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa

1.037
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):