LOẠT ẢNH KỶ NIỆM CHẶNG ĐƯỜNG 60 NĂM HOẰNG PHÁP CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

688
Xem Video