Liễu Phàm Tứ Huấn Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Thời gian: Tháng 4 Năm 2001 Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng Thâm Quyến - Trung Quốc

4.451


Đọc văn bản:

Tải Word:

Nghe MP3

Xem Video