LIỄU PHÀM TỨ HUẤN Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Thời gian: Tháng 4 Năm 2001 Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng Thâm Quyến - Trung Quốc

9.722
/ 20
Đọc văn bản:
Tải Word:
Nghe MP3

Xem Video