PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 Năm 1994 Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí Biên tập: Cư sĩ Thiện Đức

9.859
/ 29
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):Zip
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 1994 (trọn bộ 29 tập)

Nghe MP3

Xem Video