Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 Năm 1994 Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí Biên tập: Cư sĩ Thiện Đức

4.572


Đọc văn bản:

Tải Word:
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 1994 (trọn bộ 29 tập)

Nghe MP3

Xem Video