Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 Năm 1994 Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí Biên Soạn: Gia đình cư sĩ Diệu Âm Diệu Bảo Biên tập và hiệu đính: Cư sĩ Thiện Đức
Đọc văn bản:

Tải Word:

Nghe MP3

Xem Video