TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUYTiến sĩ Chung Mậu Sâm chủ giảngNgày 28/02/2007 - 06/03/2007Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông

Đọc văn bản:
Tải Word:
Biên Dịch & Biên Tập: Tịnh Không Pháp Ngữ tinhkhongphapngu.net