SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU (LẦN 2)Chủ giảng: Pháp sư Định HoằngThời gian: Năm 2016Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, thành phố Sán VĩViệt Dịch: BBD Pháp Âm Tuyên Lưu

265
/ 15
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip