PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH(BIÊN TẬP LẦN 2, TRỌN BỘ 149 TẬP)Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngĐịa điểm: Tịnh Tông Học Hội SingaporeThời gian: 21/4/2000 - 31/3/2001Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ & Pháp Âm Tuyên Lưu

110
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Biên tập lần 2, trọn bộ 149 tập
Xem Video

Nghe MP3

Xem văn bản biên tập cũ lần 1, trọn bộ 80 tập