PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH(TRỌN BỘ 149 TẬP)Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngĐịa điểm: Tịnh Tông Học Hội SingaporeThời gian: 21/4/2000 - 31/3/2001Cẩn dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

3.437Thứ Hai, 31/07/2023, 11:45
/ 149
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh trọn bộ 1 quyển 149 tập

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 1 (tập 1 - 49)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 2 (tập 50 - 99)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 3 (tập 100 - 149)

MOBI trọn bộ 1 quyển 149 tập

Xem Video

Nghe MP3