137Thứ Tư, 22/02/2023, 08:34
1167 · Phước Của Bạn Tu Chưa Chắc Là Phước Báu Chân Thật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 22/02/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1167

“PHƯỚC CỦA BẠN TU CHƯA CHẮC LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT”

Chúng ta cho rằng hàng ngày chúng ta đang tu tạo phước nhưng nếu không cẩn trọng thì chúng ta đang chướng ngại người khác thậm chí chúng ta đang phá hoại hình tượng của Phật pháp. Thí dụ, chúng ta đi phóng sanh, chúng ta không biết loại cá đó sống ở nước ngọt hay nước mặn, nước lợ mà chúng ta tùy tiện thả. Chúng ta phải quan sát xem các loài cá sau khi được thả có thể sống ở môi trường đó không. Nếu chúng ta vận chuyển cá bằng xe ô-tô, trong quá trình vận chuyển cá bị lắc lư nhiều, sau khi thả cá, nước sông lớn sẽ làm cá bị dạt vào hai bờ vì vậy phần lớn cá bị người dân bắt lại. Chúng ta làm như vậy thì việc làm của chúng ta không có trí tuệ, không chân thành. Chúng ta làm nhưng chúng ta không quan tâm chúng sanh có thật sự được lợi ích không.

Có lần chúng ta đi phóng sanh chúng ta mua hơn 20 triệu tiền cá nhưng sau đó, chúng ta cân lại thì số cá chỉ có giá trị khoảng 10 triệu. Chúng ta cho rằng người bán cá tạo ra tội đó thì họ phải chịu nhưng chúng sanh vốn dĩ đều có tâm tham, chúng ta tạo cơ hội để họ tham thì đó là tội của chúng ta. Chúng ta phóng sanh, làm việc thiện, chúng ta không cần phải làm với quy mô quá lớn khiến người khác chú ý. Nếu chúng ta treo biển “Đại lễ phóng sanh” thì nhiều người sẽ chuẩn bị sẵn thuyền để bắt lại cá. Chúng ta phải dùng trí tuệ làm việc chân thật lợi ích chúng sanh.

Khi đại dịch diễn ra, mọi người bảo tôi đi phóng sanh thì tôi nói, hiện tại mọi người không có cơm ăn, tại sao chúng ta không tặng gạo cho mọi người, nếu chúng ta phóng sanh thì người khác sẽ mắng chúng ta. Chúng ta xem duyên nào cần thiết trước thì chúng ta làm trước. Ngày trước, tiền mọi người quyên góp trong quỹ ấn tống Kinh sách, khi có thiên tai, bão lũ, Tổ Sư Ấn Quang cũng trích số tiền trong quỹ đó để trợ giúp người dân.

Trước đây, chúng ta in sách, làm đĩa tặng mọi người nhưng hiện tại không còn ai sử dụng đĩa. Hiện tại, mọi người thường dùng điện thoại đọc sách hoặc nghe sách nói. Hòa Thượng nói: “Phước báu của bạn tu chưa chắc là phước báu chân thật”. Chúng ta tự cho rằng chúng ta đang làm việc phước báu nhưng đó chưa chắc đã là phước báu chân thật. Nhà Phật nói: “Phật pháp ở thế gian không làm hại thế gian pháp”. Phật pháp phải hòa mình với thế gian pháp, để thế gian pháp tốt hơn chứ không chướng ngại thế gian pháp. Chúng ta phải có trí tuệ thì chúng ta mới làm được việc này! Hiện tại, nhiều người không thích tu hành để giải thoát mà họ chỉ thích tu để tạo phước báu thì chúng ta phải hướng dẫn họ tu tích phước báu.

Tập khí của chúng sanh không dễ thay đổi. Nhiều người tu hành 5 năm, 10 năm nhưng tập khí, phiền não “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” vẫn đầy đủ. Hàng ngày, chúng ta may mắn vì chúng ta được học tập Phật pháp với Hoà Thượng là chúng ta có cơ hội rèn luyện mình. Khi chúng ta học 1200 chuyên đề, có những người cũng đã bỏ cuộc vì thoái tâm hoặc rơi vào tà tri, tà kiến. Chúng ta được Hòa Thượng hiệu đính, nhắc nhở cách thấy, cách nhìn, cách làm nhưng chúng ta vẫn làm sai. Nếu chúng ta không có quyết tâm thì tín tâm của chúng ta sẽ dần mất đi hoặc rơi vào mê tín. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay có 99,9% có nguy cơ rơi vào tà kiến”.

Một Phật tử ở Tây Ninh vừa viết thư nói với Thầy phụ trách ở đó là Thầy đi dạy trẻ, trồng rau sạch là xen tạp nên họ sẽ không đến đó nữa. Họ cho rằng đi hộ niệm cho người thì đó mới là chuyên tu. Họ nói ra như vậy thì họ đã phá hoại, cản trở người khác làm người tốt. Nhiều người cũng cho rằng tôi xen tạp, họ cho rằng tôi thích danh nên tôi thường lên các sân khấu lớn để nói. Ngày trước, một số người nói mọi người đừng mời tôi để tôi ở nhà niệm Phật cầu vãng sanh tốt hơn, khi đó chúng ta còn chưa mở trường, chưa tổ chức các đại lễ tri ân Cha Mẹ, chưa học 1200 đề tài. Hôm nay, tôi vừa di chuyển đến một thành phố khác, thời tiết thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn thức dậy học đúng giờ để học. Chúng ta chưa làm được việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta đừng chướng ngại người khác làm việc lợi ích chúng sanh. Chúng ta cản trở một người làm thiện, làm việc lợi ích chúng sanh thì bản thân người đó, con cháu đời này và nhiều đời sau của họ đều bị ảnh hưởng vậy thì tội của chúng ta không nhỏ!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook