LỄ KÍNH CHƯ PHẬT TÔN KÍNH ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHÔNG ĐỒNG KHÔNG GIAN DUY THỨNgười giảng: Cư sĩ Dương Thục PhươngThời gian: Tháng 7 năm 2004Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng CôngCẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩBiên tập: Phật tử Diệu Hiền

481Thứ Sáu, 11/03/2022, 16:30
/ 5
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip