LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤCGiảng ngày 07 tháng 04 năm 2012Tại hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Á Châu Hồng Kông(Pháp Hội Hộ Thế Tiêu Tai Giác Tỉnh Siêu Độ)Người giảng: Pháp sư Định HoằngCẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Viên Đạt Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ

977Thứ Sáu, 11/03/2022, 13:17
/ 1
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):