KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆNChủ giảng: Pháp sư thượng Định hạ HoằngThời gian: Ngày 05/01/2016Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa Thành phố Cao Hùng

898
/ 2
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Cẩn dịch: Diệu Hiệp