ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH (PATL DỊCH)Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh KhôngThời gian: Tháng 5 năm 1998Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội SingaporeBan biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

1.155
/ 51
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Xem Video

Nghe MP3