ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁPChủ giảng: Thầy Thái Lễ HúcGiám định Lão Pháp Sư Tịnh KhôngGiảng từ ngày 6/3/2005 đến ngày 13/03/2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia

Đọc văn bản:
Tải Word:
Xem Video

Trọn bộ 40 tập.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ