ĐỆ TỬ QUY GIẢNG GIẢI, CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚCNgười giảng: Thầy Thái Lễ HúcGiám định: Lão Hòa thượng Tịnh KhôngGiảng ngày: 15/02/2005Cẩn dịch: Ban phiên dịch Tịnh Không Pháp NgữGiám định phiên dịch: Vọng Tây Cư SĩBiên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

2.051
/ 40
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF:

Để tìm hiểu thêm Đệ Tử Quy, xin quý vị vào trang: https://detuquy.com