CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬTHÃY TRÂN TRỌNG SINH MẠNG, XIN ĐỪNG GIẾT HẠI ĐỘNG VẬTNgười phỏng vấn: Cô Đinh Gia Lệ (A)Khách mời: Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không (B)Ngày: 21/4/2012Tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông

Đọc văn bản:
Tải Word:
Nguồn: www.tinhkhongphapngu.net