BÀN VỀ HIẾU ĐẠONgười dẫn chương trình: Uông Dụng HòaKhách mời phỏng vấn: Pháp Sư Tịnh KhôngThời gian: Ngày 12 tháng 6 năm 2003Địa điểm: Đài truyền hình Vĩ Lai

Đọc văn bản:
Tải Word:
Xem Video

Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu