ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ 地藏菩薩本願經講記 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba Thời gian: Khởi giảng ngày 28/5/1998 Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm

25.190
Đọc văn bản:
Tải Word:

Word - Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký quyển Thượng

Word - Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký quyển Hạ

PDF - Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký quyển Thượng

PDF - Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký quyển Hạ


Nghe MP3

Xem Video