ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG LƯỢC GIẢNG Nguyên tác: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Thân Văn Ký Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Đệ tử Lưu Thừa Phù bút ký Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa

1.274
/ 1
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Xem Video