BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Thánh Hà Tây Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ
Tập 1     
Tập 2     
Tập 3     
Tập 4     
Tập 5     
Tập 6     
Tập 7