A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA Liên Trì đại sư chùa Vân Thê soạn sớ sao Pháp sư Cổ Đức diễn nghĩa 阿彌陀經疏鈔演義 明古杭雲棲寺沙門袾宏述 明雲棲寺古德法師演義 民國淨業學人釋淨空演講 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán Thời gian: Tháng 12 năm 1984 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo duyệt: Minh Tiến - Huệ Trang - Đức Phong

22.377
/ 289
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 (từ tập 1 đến tập 30)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2 (từ tập 31 đến tập 60)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 (từ tập 61 đến tập 90)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 (từ tập 91 đến tập 120)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 (từ tập 121 đến tập 150)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 (từ tập 151 đến tập 180)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 (từ tập 181 đến tập 216)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 (từ tập 217 đến tập 252)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 (từ tập 253 đến tập 289)


Nghe MP3

Xem Video