New 13/5/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Loat Anh Ky Niem Chang Duong 60 Nam Hoang Phap.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Loat Anh Ky Niem Chang Duong 60 Nam Hoang Phap.mp3


New 11/5/2019
Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
41`Phat-Thich-Ca-Thien-Dinh-5-AIx4 png.png


New 10/5/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 065.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 066.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 065.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 066.mp3

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
39`Phat-Thich-Ca-Thien-Dinh-3-AIx4.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
40`Phat-Thich-Ca-Thien-Dinh-4-AIx4 png.png


New 7/5/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 13.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 14.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 13.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 14.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Hieu Dao Duoc De Xuong Long Nguoi At Thien Luong.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Lam The Nao De Thuc Hien Viec Hai Hoa Cac Ton Giao.mp3

MP3 › - T Tri Hue › Thich Tri Hue 2018 2019
Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
38`Phat-Ngoc-Thich-Ca-Jade-Buddha-for-universal-peace-AIx4 png.png


New 4/5/2019
MP3 Nhac › Nhac free
Thư mục Nhac Hoa Tau nhập chung vào thư mục Nhac Thien MP3 Nhac\Nhac Thien

New 3/5/2019
MP3 tinhkhongphapngu › z Khac › Tinh Nghiep Tam Phuoc Hieu Than Ton Su - Thay Ho Tieu Lam
MP3 tinhkhongphapngu › z Khac › Tinh Nghiep Tam Phuoc Hieu Than Ton Su - Thay Ho Tieu Lam 128kbps
MP3 Nhac › - Nhac Niem Phat thêm file
Niem Phat Amituofo - HT Tinh Khong.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Niem Phat Amituofo - HT Tinh Khong
MP3 › - PS Tinh Khong › - CS Thanh Tri doc
Update tên tiếng việt và thay đổi một số các thư mục trong MP3\- PS Tinh KhongMP3\- PS Tinh Khong\- CS Thanh Tri doc
Các file WMV PS Tịnh Không thay đổi sang thư mục khác ftp://ph.tinhtong.vn/WMV

New 2/5/2019
MP3 › - A › Lao HT Dieu Lien Ke Chuyen Phat Giao
MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 128kbps thêm file
CamUng 84.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 128kbps thêm file
CamUng 85.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 64kbps thêm file
CamUng 84.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 64kbps thêm file
CamUng 85.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien thêm file
CamUng 84.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien thêm file
CamUng 85.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file
93 Bài Xích Tịnh Độ, Không Tin A Di Đà Phật Thì Thiệt Thòi Quá Lớn Rồi.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file
94 Nhất Định Không Nên Tuyên Truyền Việc Xấu Của Người Xuất Gia.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file
93 Bài Xích Tịnh Độ, Không Tin A Di Đà Phật Thì Thiệt Thòi Quá Lớn Rồi.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file
94 Nhất Định Không Nên Tuyên Truyền Việc Xấu Của Người Xuất Gia.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file
93 Bài Xích Tịnh Độ, Không Tin A Di Đà Phật Thì Thiệt Thòi Quá Lớn Rồi.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file
94 Nhất Định Không Nên Tuyên Truyền Việc Xấu Của Người Xuất Gia.mp3


New 1/5/2019
AI: Sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo AI để tăng chất lượng & kích thước hình ảnh

MP3 tinhkhongphapngu › z Khac › 4 Giai Doan Giao Duc Quan Trong De Con Cai Nen Nguoi
MP3 tinhkhongphapngu › z Khac › 4 Giai Doan Giao Duc Quan Trong De Con Cai Nen Nguoi 128kbps
Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
37`Phat-Thich-Ca-La-Bo-De-AIx4 png.png

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c1-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c2-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c3-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c4-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c5-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c6-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg

Album Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thêm hình mới AI
c7-Phat-Duoc-Su-AIx4.jpg


New 30/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 113.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 114.mp3

MP3 Nhac › Nhac Thien › Nhac thien 8 thêm file
Caribbean Blue - Bandari.mp3

MP3 Nhac › Nhac Thien › Nhac thien 8 thêm file
Moonglow - Bandari.mp3

Album mới HT Tịnh Không thêm 3 hình AI

New 28/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Khai Thi 9-3-2019 Nhin Thau La Tri Hue, Buong Duoc La Cong Phu.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Khai Thi 9-3-2019 Nhin Thau La Tri Hue, Buong Duoc La Cong Phu.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien thêm file
Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 2.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 128kbps thêm file
Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 2.mp3


New 27/04/2019
MP3 Nhac › Nhac Thien › Nhac thien 8 thêm file
巫娜-心静性闲.mp3

Album Chú Đại Bi update 89 hình AI
Album Tây Phương Tam Thánh update hình AI
12`012-Tay-Phuong-Tam-Thanh-AIx4.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
36`Phat-Dan-Sanh-5-AIx4 png.png

Album Hội Thượng Phật Bồ Tát update hình AI
Pure-Land-of-Ultimate-Bliss-AIx4.jpg


New 26/04/2019
Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
34`Phat-Dan-Sanh-3-AIx4.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
35`Phat-Dan-Sanh-4-AIx4.jpg


New 25/04/2019
Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
29`Phat-Dan-Sanh-1-AIx6.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
30`Phat-Dan-Sanh-2-AIx4.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
31`Phat-Thich-Ca-Thien-Dinh-AIx4 png.png

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
32`Phat-Thich-Ca-Kho-Hanh-AIx4.jpg

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới AI
33`Phat-Thich-Ca-Thien-Dinh-2-AIx4 png.png


New 24/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien
MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 128kbps

New 22/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Khai Thi 3-3-2019 Thu Ua Thich Can Phai Buong Xuong, Thu Chan Ghet Cung Phai Buong Xuong.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Khai Thi 3-3-2019 Thu Ua Thich Can Phai Buong Xuong, Thu Chan Ghet Cung Phai Buong Xuong.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2018 966 - 1006
Album Quan Thế Âm Bồ Tát thêm hình mới
20`Quan The Am 30x45.jpg


New 18/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Nguon Goc Cua Tam Hoan Hy, Bao Cao Hoc Tap Kinh Man Coi.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Nguon Goc Cua Tam Hoan Hy, Bao Cao Hoc Tap Kinh Man Coi.mp3

Update trang mp3 hiển thị dấu tiếng việt trên 5000 files và thư mục

New 04/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 11.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 12.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 11.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 12.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 063.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 064.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 063.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 064.mp3


New 01/04/2019
MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 061.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 062.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 061.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 062.mp3

MP3 › - T Phuoc Tien › T Phuoc Tien 01-04-2019

New 31/03/2019
MP3 › Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 128kbps
MP3 › Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 192kbps
Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 96kbps update file phần 4a 4b
Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 64kbps /**/ update file phần 4a 4b
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 64kbps /**/ update file phần 4a 4b
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 128kbps /**/ update các file Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam

New 29/03/2019
d: › FTP › FTP Internet › MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 111.mp3

d: › FTP › FTP Internet › MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 112.mp3


New 28/03/2019
d: › FTP › FTP Internet › MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 109.mp3

d: › FTP › FTP Internet › MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 110.mp3

MP3 › Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 64kbps
MP3 › Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam 96kbps
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 128kbps thêm các file Nhan Qua Giai Theo Phat Giao & Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 64kbps thêm các file Nhan Qua Giai Theo Phat Giao & Nhan Qua Phu Giai Luong Hoang Sam

New 26/03/2019
MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 128kbps thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 11.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 128kbps thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 12.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 11.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 12.mp3


New 24/03/2019
MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 128kbps thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 09.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 128kbps thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 10.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 09.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy thêm file
Tam Dac Hoc Tap De Tu Quy 10.mp3


New 22/03/2019 - 23/03/2019
MP3 › - PS Dinh Hoang › Giao Duc Gia Dinh, Cai Goc Cua Thien Ha Thai Binh
MP3 › Chia Sẻ Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Thầy Thái Lễ Húc
MP3 › Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn - Thầy Thái Lễ Húc
MP3 › Học Tập Chia Sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn - Thầy Thái Lễ Húc
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Khai Thi Giao Duc Duong Chanh Tre Tho va Xay Dung He Thong Truong Hoc Hoan Chinh.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Khai Thi Giao Duc Duong Chanh Tre Tho va Xay Dung He Thong Truong Hoc Hoan Chinh.mp3


New 20/03/2019
Album Z Khác thêm hình mới Adobe Illustrator.AI
Thap Thien Nghiep tap 15 ai.ai


New 19/03/2019
Album hình mới
Đệ Tử Quy

Album Z Khác thêm hình mới
Xin Hay Song Trong the Gioi Biet On 2.jpg


New 17/03/2019
Album Z Khác thêm hình mới Adobe Illustrator.AI
Hay Song Trong The Gioi Biet On 600x900mm ai.ai

Album Z Khác thêm hình mới
Hoa Sen png.png

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới
28`Phat Thich Ca Nam png.png

Album Tây Phương Tam Thánh thêm hình mới
38`Tam Thanh Vang 2.jpg


New 16/03/2019
MP3\- PS Tinh Khong\Kinh Hoa Nghiem - PS Tinh Khong 32kbps thêm file mới từ tập 477 - 531

New 15/03/2019
MP3 Nhac\- Nhac Niem Quan The Am thêm file mới nhạc chất lượng cao 192kbps
6 12 Loi Nguyen cua Bo Tat Quan The Am.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan 神愛世人 - hat tieng Hoa.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan God Love All Beings - hat tieng Anh.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan - hat tieng Hoa, doc tieng Viet.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan - hat tieng Anh, doc tieng Viet.mp3

MP3\Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm - Thầy Thái Lễ Húc thư mục mới
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm - Thầy Thái Lễ Húc

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3


New 11/03/2019
Thư mục MPG tinhkhongphapngu đã xóa trên website, dữ liệu được chuyển sang ổ cứng khác
Nhac thien 8 thêm file nhạc thiền mới 秋月夜.mp3
20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file mới tập 55 - 60
20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file mới tập 55 - 60
Thư mục mới 11 Loai 1 Dia 128kbps
11 Loai 1 Dia thêm file mới Bai Noi Chuyen Nhan Dip Ky Niem 60 Nam Hoang Phap.mp3 & Bai Noi Chuyen Tai Phap Hoi Ky Niem An Duc Thien Ho Cua Chu Vi Su Truong.mp3
19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file mới đến tập 10
19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file mới đến tập 10

New 04/03/2019
MP3 Nhac\Nhac Thien\Nhac thien 8
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Dia Tang - T Hue Duyen tung 128kbps
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Dieu Phap Lien Hoa - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Niem Phat Ba La Mat - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Vien Giac - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Vo Luong Tho - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Muc Lien Sam Phap - T Hue Duyen tung

New 03/03/2019
MP3 tinhkhongphapngu\17 Nhan Thuc Phat Giao 128kbps
MP3 tinhkhongphapngu\20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps

New 28/02/2019
MP3 tinhkhongphapngu\05 Cam Ung Thien 128kbps

Các ngày mới nhất