New 20/03/2019
Album Z Khác thêm hình mới Adobe Illustrator.AI
Thap Thien Nghiep tap 15 ai.ai


New 19/03/2019
Album hình mới
Đệ Tử Quy

Album Z Khác thêm hình mới
Xin Hay Song Trong the Gioi Biet On 2.jpg


New 17/03/2019
Album Z Khác thêm hình mới Adobe Illustrator.AI
Hay Song Trong The Gioi Biet On 600x900mm ai.ai

Album Z Khác thêm hình mới
Hoa Sen png.png

Album Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thêm hình mới
28`Phat Thich Ca Nam png.png

Album Tây Phương Tam Thánh thêm hình mới
38`Tam Thanh Vang 2.jpg


New 16/03/2019
MP3\- PS Tinh Khong\Kinh Hoa Nghiem - PS Tinh Khong 32kbps thêm file mới từ tập 477 - 531

New 15/03/2019
MP3 Nhac\- Nhac Niem Quan The Am thêm file mới nhạc chất lượng cao 192kbps
6 12 Loi Nguyen cua Bo Tat Quan The Am.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan 神愛世人 - hat tieng Hoa.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan God Love All Beings - hat tieng Anh.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan - hat tieng Hoa, doc tieng Viet.mp3

MP3 tinhkhongphapngu\Nhac thêm file mới
Bai Hat Than Ai The Nhan - hat tieng Anh, doc tieng Viet.mp3

MP3\Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm - Thầy Thái Lễ Húc thư mục mới
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm - Thầy Thái Lễ Húc

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3

MP3\- PS Tinh Khong\Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file mới
92 Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động.mp3


New 11/03/2019
Thư mục MPG tinhkhongphapngu đã xóa trên website, dữ liệu được chuyển sang ổ cứng khác
Nhac thien 8 thêm file nhạc thiền mới 秋月夜.mp3
20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file mới tập 55 - 60
20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file mới tập 55 - 60
Thư mục mới 11 Loai 1 Dia 128kbps
11 Loai 1 Dia thêm file mới Bai Noi Chuyen Nhan Dip Ky Niem 60 Nam Hoang Phap.mp3 & Bai Noi Chuyen Tai Phap Hoi Ky Niem An Duc Thien Ho Cua Chu Vi Su Truong.mp3
19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file mới đến tập 10
19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file mới đến tập 10

New 04/03/2019
MP3 Nhac\Nhac Thien\Nhac thien 8
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Dia Tang - T Hue Duyen tung 128kbps
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Dieu Phap Lien Hoa - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Niem Phat Ba La Mat - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Vien Giac - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Kinh Vo Luong Tho - T Hue Duyen tung
MP3\- T Hue Duyen tung niem\Muc Lien Sam Phap - T Hue Duyen tung

New 03/03/2019
MP3 tinhkhongphapngu\17 Nhan Thuc Phat Giao 128kbps
MP3 tinhkhongphapngu\20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps

New 28/02/2019
MP3 tinhkhongphapngu\05 Cam Ung Thien 128kbps

Các ngày mới nhất